Vážení spoluobčané

dovolujeme si Vám nabídnout služby našeho partnera pro prodej kvalitních a přitom cenově dostupných motocyklů silničních, chopper, i cruiser a benzínových a elektrických skůtrů a pracovních vozidel s možností shlédnutí a vyzkoušení v kamenné prodejně v Praze naživo a osobní preference až podle rozhodnutí na místě. Pokud nemáte ještě pěkný dárek na Vánoce pro příbuzné v ruských a cizích zemích např. – zde máte příležitost udělat někomu blízkému opravdovou radost a můžeme Vám při tom kupování i tlumočit. Zkušební jízdy zdarma. 

Vhodné i pro cizince na krátkodobých pobytech, kteří by si nechali vozidlo expedovat do mateřské země, protože ví, že u nich ho koupí podstatně dráže. 

2 roky zpět jsem u nich zakoupil skůtr 125 cm, který můžete v ČR řídit s ŘP pro skupinu B, a který je dostatečně efektivní pro rychlý, pohodlný a vysoce zábavný přejezd po Praze kdykoliv – kam potřebujete a nechcete stát v kolonách. Se skůtrem jedete pořád i mezi auty, které stojí a jelikož nemáte SPZ ve předu a máte helmu do které není vidět, žádný stacionární radar Vás neusvědčí z nepovolené rychlosti a někteří řidiči na to hřeší a jezdí po Praze i osmsdesátkou bez postihů na těchto hbitých strojích. Kvalitní skůtr z japonské nebo italské produkce jezdí i přes 110 Km za hodinu, a to už je pořádná rychlost, se kterou můžete už i na dálnici vyjet za slunečna někam dále na výlet třeba i s partnerem.

Kvalitní záruční servis 2 roky a pozáruční v Praze pro všechny stroje zajištěn, ale většinou to není dlouhé roky potřeba. 

Kontakt na našeho obchodního zástupce, se kterým můžete SMS nebo telefonicky objednat čas návštěvy provozovny partnera v Praze  – hovoří česky, anglicky nebo rusky – a může Vám za samostatnou úplatu tlumočit při nákupu – je:

+ 420 777 076 718

AJ

Dear fellow citizens

we want to offer you the services of our partner, namely, sale of high-quality and affordable motorcycles: road, choppers, cruisers, petrol and electric scooters or trucks, with the opportunity to see and test them in a brick-and-mortar store in Prague and decide on the spot. If you do not have a good Christmas gift for relatives in Russia and abroad – here you have the opportunity to bring true joy to your loved ones, and we can translate the purchase process. Free test drive.

Suitable for foreigners who are here for a short time and who want to transport the car home, because they know that at home it is much more expensive.

2 years ago I bought a 125 cm scooter from them, which in the Czech Republic you can ride with the driving license of group B, and which is effective enough for a fast, convenient and pleasant ride around Prague at any time – when you need it and you do not want to stand in traffic jams. After all, on a scooter you can go between cars, and since you do not have a license plate, and in front you are hiddden with the helmet, no fixed radar will not catch you in unauthorized speed. Many drivers abuse this and drive these nimble cars and in Prague 80 km/h. High-quality scooter of Japanese or Italian production reaches more than 110 km per hour, and this is the speed at which you can go far out of town, for example on a trip with a partner.

Warranty ( 2 years) and post-warranty service in Prague provided for all machines, but mostly it is not required for a long time.

Contact details of our representative, whom you can contact per SMS or by phone to book a visit to the partner’s branch in Prague – he speaks Czech, English or Russian –for a fee he can translate your negotiations during purchase:

RU

Уважаемые соседи по жилкомплексу,

мы хотим предложить вам услуги нашего партнера по продаже качественных и при этом доступных мотоциклов: дорожных, чопперов, круизеров,  бензиновых и электрических скутеров и грузовых транспортных средств, с возможностью осмотреть и испытать их в стационарном магазине в Праге и определиться с решением на месте. Если у вас еще нет хорошего подака на Рождество для родственников в России и за рубежом – здесь у вас есть возможность доставить близким истинную радость, а мы можем и переводить процесс покупки. Бесплатная пробная езда.

Подходит и для иностранцев, которые тут ненадолго и которые хотят переправить автомобиль на родину, потому что знают, что у себя он стоит значительно дороже.

2 года назад я купил у них скутер 125 см, на котором в Чехии можно ездить с правами группы B, и который является достаточно эффективным для быстрой, удобной и приятной езды по Праге в любое время – когда вам это необходимо и вы не хотите стоять в пробках. Ведь на скутере можна ехать и между автомобилями, а поскольку у вас нет номерного знака, а впереди вас скрывает шлем, никакой стационарный радар не уличит вас в несанкционированной скорости. Многие водители этим злоупотребляют и ездят на этих шустрых машинах и по Праге 80 км/ч. Качественный скутер японского или итальянского производства достигает более 110 км в час, а это уже скорость, с которой можно поехать далеко за город, например в путешествие  с партнером.

Качественное гарантийное ( 2 года) и послегарантийное обслуживание в Праге обеспечено для всех машин, но в основном надолго его и не требуется.

Контактные данные нашего представителя, у которого вы можете с помощью СМС или по телефону забронировать время посещения филиала партнера в Праге – он говорит по-чешски, по-английски или по-русски – и может за отдельную плату переводить ваши переговоры при покупке:

Pokud jste žena a chcete hodně muziky za málo peněz, sáhněte po tomto velice oblíbeném RETRO designu této kubatury na malých 10 palcových kolech Značky Rome, který disponuje rychlostí cca 70 km za hodinu a spotřebou cca 3 litry na 100 Km. Mimořádně dobrá ovladatelnost a styl 60 let pouze za 33.000 Kč. Krásný dárek pro charismatickou ženu

If you are a woman and want a lot of music for little money, try this very popular RETRO design of this cubature on the small 10-inch wheels of the brand Rome, which has a speed of about 70 km per hour and a fuel consumption of about 3 liters per 100 kilometers. Exceptionally good handling and style of the 60s for only 33 000 CZK. A perfect gift for a charismatic woman

Если вы женщина и хотите много музыки за мало денег, попробуйте этот очень популярный РЕТРО-дизайн этой кубатуры на маленьких 10-дюймовых колесах бренда Rome, который обладает скоростью около 70 км в час и расходом топлива около 3 литров на 100 километров. Исключительно хорошая управляемость и стиль 60-х годов всего за 33 000 крон. Прекрасный подарок для харизматичной женщины

 

 

Capirelli Grande Porto 125 za cca 35.000 Kč je pohodlný skůtr vhodný i na delší cestování

Capirelli Grande Porto 125 for about 35 000 CZK – a convenient scooter, suitable for long trips

Capirelli Grande Porto 125 за около 35 000 крон –  удобный скутер, подходящий  и для длительного путешествия

Tohle je můj sen – Jonway GTS 125 – novinka z čínské produkce, která je vysoce kvalitní a pohodlná i na delší cestování s rychlostí okolo 110 km za hodinu .. 44.990 Kč nyní je mimořádná cena našeho prodejce v akci … proč se mi líbí? Pamatujete na Peugeot Satelis? To je jeho RETRO podobné

And this is my dream – Jonway GTS 125 – a novelty of Chinese production, high quality and convenient even for long trips at a speed of about 110 km per hour .. 44 990 CZK – currently unique price of our dealer… what do I like about him ?  Remember Peugeot Satelis? It’s similar, but in RETRO style

А это моя мечта  – Jonway GTS 125 – новинка китайского производства, высококачественная и удобная даже для длительных поездок со скоростью около 110 км в час .. 44.990 крон – на данный момент уникальная цена нашего дилера… чем он мне нравится ?  Помните Peugeot Satelis? Это похоже, но в стилье РЕТРО

Kdo chce nabušeného elegána plného nadčasových vychytávek a rychlostí až 100 km na delší cestování, ať sáhne po tomto Capirelli Grand Tour 125 pouze za 49.000 Kč

And for those powerful pitching, full of timeless settings and at speeds up to 100 km for long trips – Capirelli Grand Tour 125 for just 49 000 CZK

А для тех мощного качка, полного вневременных настроек и со скоростью до 100 км на длительные поездки – Capirelli Grand Tour 125 всего за 49 000 крон

 

Otello Sport patří mezi nejvyhledávanější skútry obsahu 125ccm. Neskutečně spolehlivý a pohodlný skútr s výkonným motorem a atraktivním designem. Motor se vstřikováním a nízkou spotřebou. Pouze 66.000 Kč u našeho partnera pro www.Residencegardentowers.cz 

Otello Sport is one of the most popular scooters with 125 cm. Incredibly reliable and comfortable scooter with a powerful engine and attractive design. Engine with injection and low consumption. Only 66 000 CZK from our partner for www.Residencegardentowers.cz

Otello Sport является одним из самых популярных скутеров с 125 см. Невероятно надежный и удобный скутер с мощным двигателем и привлекательным дизайном. Двигатель с впрыском и низким потреблением. Всего лишь 66 000 крон  у нашего партнера для www.Residencegardentowers.cz

 

Nové vydání bestselleru značky KYMCO udělá ihned dojem svým ostrým designem a
novými technickými vymoženostmi. New Downtown ABS byl obdarován motorem, který je nejen silnější, ale k životnímu prostředí také šetrnější. U tohoto cestovního skútru je rovněž vylepšen úložný prostor, komfort a vzhled. Díky sportovním jízdním výkonům, vynikajícímu chování v zatáčkách a nízkou spotřebou paliva je dynamický New Downtown ABS předurčen nejen do města, ale i na větší
vzdálenosti a dlouhé výlety. Cena 125.000 Kč

The new release of the bestseller KYMCO immediately impress with its sharp design and new technical amenities. The new Downtown ABS is endowed with an engine that is not only stronger but also more environmentally friendly. This scooter also has improved storage space, comfort and appearance. Thanks to sports parameters, excellent cornering behavior and low fuel consumption, the dynamic new Downtown ABS is suitable not only for the city, but also for long distances and long trips. Price 125 000 CZK

Новый выпуск бестселлера KYMCO сразу впечатлит своим острым дизайном и новыми техническими удобствами. Новый Downtown ABS наделен двигателем, который не только сильнее, но и более экологичен. У этого скутера также улучшено пространство для хранения, комфорт и внешний вид. Благодаря спортивным параметрам, превосходному поведению на поворотах и низкому расходу топлива, динамичный Нью-Downtown ABS подходит не только для города, но и на большие расстояния и длительные поездки. Цена 125 000 крон

V kamenné prodejně též můžete prohlédnout silniční motorky 

In the brick-and-mortar store you can also see road motorcycles

В стационарном магазине также можно осмотреть дорожные мотоциклы

Chopper

Chopper

Чоппер

 

Čtyřkolky

Quadrocycles

Квадроциклы

Elektrické pracovní vozidla

Electric trucks

Электрические грузовые автомобили

 

Luxusní pracovní UTV,  se kterým zažijete spoustu legrace

Luxury UTV quadrocycle with which you will experience a lot of fun

Роскошный грузовой квадроцикл UTV, с которым вы испытыете массу удовольствия